Mersin Üniversitesi 195 Sözleşmeli Personel Alacak

MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara” göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına uyarınca Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliğinde istihdam edilmek üzere, 2016 KPSS(B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 154 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIYOR

UNVANIADETÖĞR.
DURUMU
ARANILAN ÖZEL NİTELİKLERGİDERLERİN
KARŞILANACAĞI
YER
Hemşire3LisansFakülte ve Yüksekokullarının Hemşirelik bölümünden mezun olmak.Döner Sermaye Gelirleri
Hemşire150LisansFakülte ve Yüksekokullarının Hemşirelik bölümünden mezun olmak.Özel Bütçe Gelirleri
Sağlık
Teknikeri
15ÖnlisansTıbbi Laboratuvar Teknikleri programından mezun olmak.Özel Bütçe Gelirleri
Sağlık
Teknikeri
1ÖnlisansPataloji Laboratuvar, Pataloji Laboratuvar Teknikleri programlarının birinden mezun olmak.Özel Bütçe Gelirleri
Sağlık
Teknikeri
4ÖnlisansAnestezi, Anestezi Teknikerliği programlarının birinden mezun olmak.Özel Bütçe Gelirleri
Sağlık
Teknikeri
7ÖnlisansTıbbi Görüntüleme Teknikleri programından mezun olmak.Özel Bütçe Gelirleri
Sağlık
Teknikeri
4ÖnlisansRadyoterapi veya Nükleer Tıp Teknikleri programlarının birinden mezun olmak.Özel Bütçe Gelirleri
Sağlık
Teknikeri
3ÖnlisansElektronörofizyoloji programından mezun olmakÖzel Bütçe Gelirleri
Sağlık
Teknikeri
2ÖnlisansOdyometri programından mezun olmakÖzel Bütçe Gelirleri
Sağlık
Teknikeri
1ÖnlisansOrtopedik Protez ve Ortez programından mezun olmak.Özel Bütçe Gelirleri
Sağlık
Teknikeri
1ÖnlisansOtopsi Yardımcılığı programından mezun olmakÖzel Bütçe Gelirleri
Sağlık
Teknikeri
1ÖnlisansPerfüzyon Teknikleri programından mezun olmak.Özel Bütçe Gelirleri
Diğer Sağlık
Personeli
2ÖnlisansTıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programından mezun olmak.Özel Bütçe Gelirleri
Diğer Sağlık
Personeli
1Sağlık
Meslek
Lisesi
Acil Tıp Teknisyenliği bölümünden mezun olmak.Özel Bütçe Gelirleri

1- Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranacaktır.

2- Lisans mezunları için 2016 KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2016 KPSS(B) grubu KPSSP93 puanı, Sağlık Meslek Lisesi mezunları için 2016 KPSS(B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

3- İlgililerin, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) istenilen belgeler ile birlikte giderleri;

Döner Sermaye Gelirlerinden karşılanacaklar Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne, Özel Bütçe Gelirlerinden karşılanacaklar Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliğine, şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. İlanda yer alan pozisyonlardan sadece birine müracaat edilecektir. Posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

4- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına 5917 sayılı Kanunun 47.maddesinin 5.fıkrası (a/2) bendi ile eklenen hüküm uyarınca, sözleşmeli(4/B) olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

5- Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir.

6- Başvurular incelendikten sonra atamaya hak kazanan asil ve yedek adayların isimleri Üniversitemiz web sayfası ilanlar bölümünde ilan edilecektir. Atamaya hak kazananlar haklarında yaptırılan güvenlik soruşturmaları olumlu sonuçlandığı takdirde göreve başlatılacaklardır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

İstenilen Belgeler:

1- Başvuru formu (Başvuru Formu İçin Tıklayınız)

2- 2016 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi

3- Diploma Fotokopisi

4- Kimlik Fotokopisi

5- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 Adet) (Her bir form tek sayfa olacak şekilde ve bilgisayar ortamında doldurulacaktır.

(Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu)

 

Bizi İnstagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Bizi Facebook’tan Takip Etmek İçin Tıklayınız.

BİLGİ İÇİN
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
Tel: 0324 241 0085-86

Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği
Tel: 0324 241 00 00 (Dahili 21062 / 21064)

İlanın Yayımlandığı Tarih : 19.04.2018
Son Başvuru Tarihi : 03.05.2018 Mesai Bitimi