Selçuk Üniversitesi 47 Sözleşmeli Personel Alacak

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL ALIMI İLANI

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4.
maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı
Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli
Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek
2’inci maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 47 (kırkyedi)
adet sözleşmeli personel alınacaktır.

UNVAN KODUUNVANIÖĞRENİM DURUMUADETARANAN NİTELİKLER
1HemşireYükseköğretim
Kurumlarının Lisans Düzeyinde Eğitim Veren İlgili Bölümlerinden Mezun Olmak
6
2HemşireOrta Öğretim
Kurumlarının Hemşirelik Bölümünden Mezun
Olmak
4
3HemşireOrta Öğretim
Kurumlarının Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak
1* Kafa tabanı cerrahisi ve Derin Beyin Stimülasyonu Cerrahisi, Preop-Postop hasta bakımlarında hemşire deneyimine sahip olmak ve belgelendirmek.
.
*Sürekli renal replasman tedavilerinde hemşire deneyimine sahip olmak ve
belgelendirmek.
4HemşireOrta Öğretim
Kurumlarının Hemşirelik
Bölümünden Mezun Olmak
1*Temel İlkyardım Sertifikasına sahip olmak ve belgelendirmek.
5HemşireOrta Öğretim
Kurumlarının Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak
1*Otorefraktometre,tanometre, fokometre ölçümlerini yapma , Optik Koherens tomografilerini çekme ve Bilgisayarlı görme
alanı testlerini yapma konusunda hemşire deneyimine sahip olmak ve bu konularda eğitim almış olmak ve belgelendirmek.
* Pediatri Hemşireliği, Yenidoğan Yoğunbakım hemşireliği,Genel Yoğun Bakım Hemşireliği,
Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği konularında
seminere katılarak başarılı olmak ve belgelendirmek.
6HemşireOrta Öğretim
Kurumlarının Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak
1*İlk yardım eğitmeni yetki belgesine sahip olmak ve belgelendirmek.
7HemşireOrta Öğretim
Kurumlarının Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak
1* Pediatri Hemşireliği, Yenidoğan Yoğunbakım hemşireliği,Genel Yoğun Bakım Hemşireliği,
Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği konularında seminere katılarak başarılı olmak ve belgelendirmek.
*Doğuma hazırlık ve Bebek Bakımı,Enfeksiyondan Korunma Konularında eğitim almış olmak
ve belgelendirmek.
8HemşireOrta Öğretim
Kurumlarının Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak
1*Eğitim Hemşireliği Eğitimi Sertifika belgesine sahip olmak ve belgelendirmek.
* Ürodinami sistemi kullanımı konusunda eğitim almış olmak ve belgelendirmek
9HemşireOrta Öğretim
Kurumlarının Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak
1*Ameliyathane hemşireliği,Genel Cerrahi Hemşireliği, Diyaliz Hemşireliği, Pediatri Hemşireliği,
Yenidoğan Yoğunbakım hemşireliği,Genel Yoğun Bakım
Hemşireliği, Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği konularında seminere katılarak
başarılı olmak ve belgelendirmek.
10HemşireOrta Öğretim
Kurumlarının Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak
1*Erişkin İleri Yaşam Desteği Kursuna (İLYAD) katılmış olmak
ve belgelendirmek
11HemşireOrta Öğretim
Kurumlarının Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak
1*Bir Yıl Yenidoğan Yoğun Bakımda çalışmış olmak ve belgelendirmek.
12HemşireOrta Öğretim
Kurumlarının Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak
1*'Beş yıl hemşire olarak ,mesleki deneyime sahip olmak ve belgelendirmek
13HemşireOrta Öğretim
Kurumlarının Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak
1*Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Kursuna (ÇİLYAD) katılmış olmak ve belgelendirmek
*Erişkin İleri Yaşam Desteği Kursuna (İLYAD) katılmış olmak
ve belgelendirmek
14HemşireOrta Öğretim
Kurumlarının Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak
1*Terapatik Hipotermi cihazı kullanımı ve hasta takip, tedavisinde yeterli hemşire deneyimi sahip olmak ve belgelendirmek.
*Sürekli Renal Replasman (Hemodiafiltrasyon) tedavisinde yeterli hemşire deneyimi sahip olmak ve belgelendirmek.
* Alt ve Üst GİS endoskopisinde Hemşire eğitimi almış olmak, deneyim sahibi olmak ve belgelendirmek.
15HemşireOrta Öğretim
Kurumlarının Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak
1*Yanık yarası pansumanı, akut ve kronik yara takibi pansumanı konusunda hemşire eğitimi
almış olmak ve belgelendirmek
16HemşireOrta Öğretim
Kurumlarının Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak
1*En az 6 ay Yenidoğan Yoğun Bakımda çalışmış olmak ve belgelendirmek
*İlk Yardım kurs bitirme belgesine sahip olmak ve
belgelendirmek.
17HemşireOrta Öğretim
Kurumlarının Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak
1*OCT, Görme Alanı, Optik Biometri ve Otorefraktometre cihazlarını kullanabilme
konularında hemşire deneyimine sahip olmak ve belgelendirmek.
18HemşireOrta Öğretim
Kurumlarının Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak
1*Artroskopi,travma ve artoplasti vakalarında hemşire deneyimine sahip olmak ve belgelendirmek.
19HemşireOrta Öğretim
Kurumlarının Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak
1*4 yıl ameliyathane hemşiresi olarak çalışmış olmak ve belgelendirmek
*Pediatrik Kardiyovasküler Cerrahisinde; Arterial switch, Aorta pulmoner Window, WSD tamiri, ASD tamiri, Pulmoner banding, Aort Koartasyonu, Bt shunt ameliyatlarında hemşire deneyimine sahip olmak ve
belgelendirmek.
20HemşireOrta Öğretim
Kurumlarının Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak
1*Neonetal Resüsitasyon Programı Uygulayıcı Sertifikasına sahip olmak ve belgelendirmek
*3 yıl yenidoğan yoğun bakım da çalışmış olmak ve belgelendirmek
21EbeYükseköğretim
Kurumlarının Lisans Düzeyinde Eğitim Veren İlgili Bölümlerinden Mezun Olmak
1*4 yıl ebe olarak çalışmış olmak ve belgelendirmek
*Gebe bilgilendirme Sınıf Eğitici Eğitimini almış olmak ve belgelendirmek
*Neonetal Resüsitasyon Programı Uygulayıcı Sertifikasına sahip olmak ve belgelendirmek
22EbeYükseköğretim
Kurumlarının Lisans Düzeyinde Eğitim Veren İlgili Bölümlerinden Mezun Olmak
2
23Sağlık Teknikeri (Radyoterapi)Yüksek Öğretim Kurumlarının En Az Önlisans Düzeyinde Eğitim Veren İlgili
Bölümlerinden Mezun Olmak
1*Robotik stereotaktik radyocerrahi konusunda eğitim almış olmak ve belgelendirmek.
24Sağlık Teknikeri (Ameliyathane)Yüksek Öğretim Kurumlarının En Az Önlisans Düzeyinde Eğitim Veren İlgili
Bölümlerinden Mezun Olmak
1*3. Basamak kamu hastanelerinin ameliyathane
bölümünde 2 yıl çalışmış olmak ve belgelendirmek
*Artroskopi,travma ve artoplasti vakalarında ameliyathane teknikeri, deneyimine sahip olmak ve belgelendirmek.
*İleri laparoskoik cerrahi girişimler, İntra Operatif
Koledoskopi ve Kolonjiyografi konusunda ameliyathane teknikeri deneyimine sahip olmak ve belgelendirmek.
25Sağlık Teknikeri (Paramedik)Yüksek Öğretim Kurumlarının En Az Önlisans Düzeyinde Eğitim Veren İlgili
Bölümlerinden Mezun Olmak
1*İlk Yardım Eğitmeni Yetki Belgesi'ne sahip olmak ve belgelendirmek.
26Sağlık Teknikeri (Paramedik)Yüksek Öğretim Kurumlarının En Az Önlisans Düzeyinde Eğitim Veren İlgili
Bölümlerinden Mezun Olmak
1*İntraosseoz damar yolu girişimi konusunda eğitim almış olmak ve belgelendirmek
*Noninvaziv hemodinamik monitorizasyonunda total hemoglobin SPOC oksijen içeriği ve SPCO Karboksihemoglobin için
kullanıcı eğitim almış olmak ve belgelendirmek.
*3. Basamak hastanelerin mavi kod resüsitasyon timinde e n a z 2 yıl çalışmış olmak ve belgelendirmek.
*UMKE Temel Eğitimi konusunda eğitime katılmış olmak ve Hastane Afet Planı'nda 1 yıl görev almış olmak ve belgelendirmek.
* 3. basamak hastanelerin acil servis biriminde 3 yıl Paramedik olarak görev
yapmış olmak ve belgelendirmek.
27Sağlık Teknikeri (Anestezi)Yüksek Öğretim Kurumlarının En Az Önlisans Düzeyinde Eğitim Veren İlgili
Bölümlerinden Mezun Olmak
1*İlk yardım eğitimi alarak , İlk Yardımcı Belgesine sahip olmak ve belgelendirmek.
'*Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Kursuna (ÇİLYAD) katılmış olmak ve belgelendirmek
* İleri Yaşam Desteği Eğitimi Katılım Belgesine sahip olmak
28Sağlık Teknikeri (Anestezi)Yüksek Öğretim Kurumlarının En Az Önlisans Düzeyinde Eğitim Veren İlgili
Bölümlerinden Mezun Olmak
17 Yıl anestezi teknikeri olarak çalışmış olmak ve belgelendirmek.
29Sağlık Teknikeri (Diyaliz)Yüksek Öğretim Kurumlarının En Az Önlisans Düzeyinde Eğitim Veren İlgili
Bölümlerinden Mezun Olmak
1*İlkyardım eğitim sertifikasına sahip olmak ve belgelendirmek.
'*Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Kursuna (ÇİLYAD) katılmış olmak ve
belgelendirmek
30Sağlık Teknikeri (Diyaliz)Yüksek Öğretim Kurumlarının En Az Önlisans Düzeyinde Eğitim Veren İlgili
Bölümlerinden Mezun Olmak
1Hemodiyalizde su sistemleri konusunda eğitim almış olmak ve belgelendirmek
31Röntgen TeknisyeniEn Az Sağlık Meslek Lisesi Veya Yükseköğretim
Kurumlarının İlgili Bölümlerinden Mezun Olmak
2*Kardiyak MR, Bos Görüntüleme, MR
spektroskopi, Perfüzyon MR, MR Defakografi, Meme MR , Multiparametrik prostat MR uygulamalarında deneyim sahibi olmak ve belgelendirmek
*En az 5 yıl 3. Basamak kamu hastanelerinin MR ünitesinde çalışmış olmak ve belgelendirmek
32DiyetisyenYükseköğretim
Kurumlarının Lisans Düzeyinde Eğitimi Veren Beslenme Ve Diyetik Bölümlerinden Mezun Olmak
1
33FizyoterapistYükseköğretim
Kurumlarının Lisans Düzeyinde Eğitim Veren İlgili Bölümlerinden Mezun Olmak
1*IM Manuel Terapi, tetiknokta manuel terapi KUPA Terapi,HİRUDO
Terapi konularında eğitim almış olmak ve belgelendirmek
34FizyoterapistYükseköğretim
Kurumlarının Lisans Düzeyinde Eğitim Veren İlgili Bölümlerinden Mezun Olmak
1* Hasta ve hasta yakını ilişkileri yönetimi, Hasta
odaklı hizmet konularında eğitim almış olmak ve belgelendirmek
* IM Manuel Terapi, tetiknokta manuel terapi KUPA Terapi, HİRUDO
Terapi konularında eğitim almış olmak ve belgelendirmek
35FizyoterapistYükseköğretim
Kurumlarının Lisans Düzeyinde Eğitim Veren İlgili Bölümlerinden Mezun Olmak
1*Craniomandibulare disfonksiyonu, Fonksiyonel germe yöntemleri, Torako- lumbal manuel fizyoterapi konularında eğitim almış olmak ve belgelendirmek.
*8 Yıl Fizyoterapist olarak çalışmış olmak ve belgelendirmek
36FizyoterapistYükseköğretim
Kurumlarının Lisans Düzeyinde Eğitim Veren İlgili Bölümlerinden Mezun Olmak
1* IM Manuel Terapi, tetiknokta manuel terapi KUPA Terapi,
HİRUDO Terapi, kineyolojik bantlama, miyofasial gevşeme teknikleri konusunda eğitim
olmak ve belgelendirmek,
*ilk yardım konusunda eğitim almış olmak ve belgelendirmek
37FizyoterapistYükseköğretim
Kurumlarının Lisans Düzeyinde Eğitim Veren İlgili Bölümlerinden Mezun Olmak
1*Klinik plates egzersizleri temel düzey, klinik plates egzersizleri ileri düzey, klinik plates
egzersizleri ile grup yöntemi eğitimlerini almış olmak ve belgelendirmek.
* 3. Basamak kamu hastanelerinde fiztoterapist
olarak 1 yıl çalışmış olmak ve belgelendirmek

NOT: Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine
getirmeyen adayların sözleşmeleri feshedilecektir. Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen
özel şartlar ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48. Maddesinde (A
fıkrasının 4, 5, 6, 7 ve 8. bentlerinde) belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

GENEL ŞARTLAR:

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2-Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

3-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4-Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa
uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve
casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileliiflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan
kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum
olmamak,

5-Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına
gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış
yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

6-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla
görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

7-Lisans mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için
2016 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı, Ortaöğretim mezunları için 2016 KPSS (B)
grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

8.Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılması sonucunda atamaya engel
durumu bulunmamak,

9.Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B
maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket
etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi
içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı
feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli
personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması. (Bu hükme
uygun olmayanlar kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.)

I.ÖZEL ŞARTLAR:

1.Belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak
ve belgelendirmek.
2.Lisans mezunlarının 2018 KPSS (B) , Ortaöğretim ve Önlisans mezunlarının 2016 KPSS
(B) sınavına girmiş olması.
3.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
4-Sadece bir unvan kodu için başvurulacaktır. Birden fazla unvan kodu için başvuru
yapılması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye
alınmayacaktır.

II. BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN EVRAKLAR:

Adayların bu ilanın gazetede yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde başvurmaları
gerekmektedir. (10/10/2018- 24/10/2018 tarihleri arasında resmi çalışma günlerinde ve
mesai saatleri içerisinde (08:00- 17:00))

1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Türkiye Cumhuriyet kimlik numarasınında yer aldığı nüfus
cüzdanı aslı ibraz edilecektir.)

2.Diploma Fotokopisi ve/veya mezuniyet belgesi fotokopisi. (Aynı zamanda asılları ibraz
edilecektir.)

3.Adli Sicil Kaydı. (E-Devlet üzerinden alınan Barkodlu Belge olacaktır.)

4. Lisans mezunları için 2018 KPSS (B) , Ortaöğretim ve Önlisans mezunları için 2016 KPSS
(B) sınavına girmiş olduğunu gösterir belge. (KPSS sonuç belgesi)

5.Aranan nitelikleri kanıtlayıcı belgeler.

6. Deneyim ve hizmet şartı olan unvan kodlarında SGK Hizmet Cetveli (Barkodlu) veya
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak çalışanlar için onaylı hizmet
cetveli.(Şartsız ilanlar için SGK Hizmet Dökümüne gerek yoktur.)

7.1(Bir) Adet Fotoğraf (http://hastane.selcuk.edu.tr web sitemizden temin edilecek başvuru
formuna yapıştırılacaktır.)

8.Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,

9. Başvurular şahsen yapılacak olup, adayın kendisinin gelemeyecek durumda olması
halinde ise noter onaylı vekalet verdiği bir kişinin vekalet belgesinin aslı ile şahsen
başvurması halinde başvuru kabul edilecektir.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Web Sitemizden (http://hastane.selcuk.edu.tr
web) temin edilecek başvuru formunu doldurarak şahsen müracaat etmeleri
gerekmektedir. (Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)

Not: 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin
Esasların “Ek madde 7” maddesi gereğince: (Karar Sayısı: Ek: 12/3/2012-2012/2964)
Başvuru yapanların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adres bildirimi ve askerlik
durumlarına ilişkin yazılı beyanları esas alınacaktır.Gerçeğe aykırı belge verenler ya da
beyanda bulunanlar ile ilanımızda belirtilen şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler
hakkında yasal işlem yapılacağı, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edileceği, idare
tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin
edileceği hususu önemle duyurulur.

III.BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ

Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi Hastanemiz
http://hastane.selcuk.edu.tr web adresinde ilan edilecektir.Her kadronun iki katı kadar
yedek aday belirlenecektir. Asil kazananlardan atanmak üzere başvuru olmadığı takdirde
ilan edilen Yedek kazananlar Hastanemiz web sayfasından (http://hastane.selcuk.edu.tr)
duyurulacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Atanmaya hak kazanan adaylar sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 gün
içerisinde istenen belgeleri tamamlayarak Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
İnsan Kaynakları Birimine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde
belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybetmiş olacaktır.